Modulární železniční zastávky Mo-za reagují na aktuální potřeby cestujících a snaží se nabídnout potřebné služby a komfort. Každá zastávka je jiná a rozdílné jsou i požadavky na služby, které by měla poskytovat. Mo-za vytváří modulární řešení, které je schopno reagovat na tyto potřeby a vytvářet různorodé sestavy. Zastávka se skládá z hlavního nosného prefabrikovaného modulu a dalších pěti doplňkových částí. Mezi ně patří sezení, utilitární box, bočnice, přídavný modul střechy a doplňkový modul mimo prostor zastávky.

RECYKLÁT

Nosné prefabrikované moduly zastávky jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného betonu. Kamenivo do betonové směsi je vyrobeno z rozdrcených betonových prefabrikátů ze starých železničních konstrukcí a zastávek. Původní části zastávek se tak dostávají znovu do oběhu a budou nadále sloužit cestujícím. Výplňové betonové panely, které nemají nosnou funci, obsahují í části cihel či tvárnic. Zbroušením povrchu prefabrikátů dojde k odhalení barevné textury jednotlivých materiálů.

MODULARITA

Modulární zastávky Mo-za jsou navrženy tak, aby mohly reagovat na kontext lokality do které jsou zasazeny, ale i na množství a potřeby cestujících. Nosný základní prefabrikovaný modul lze vybavit nejrůznějšími funkcemi, lišit se může i materiálovým řešení. Díky této modularitě lze ve stejném systému vytvářet jak zastávky vhodné pro město či vesnice, tak i ryze utilitární zastávky na málo frekventovaná místa. Díky tomu dochází k vizuální variabilitě zastávek.

Firma RATAELA s.r.o se zabývá sanacemi skal, svahů, zemních těles, zakládáním staveb včetně stavebních prací, údržbou a odstraňováním vegetace a v neposlední řadě výrobou a rekonstrukcí ocelových a betonových konstrukcí.

Studio Reaktor je kreativní platforma vytvářející architektonické studie, designové řešení, stavební dokumentace a  podílí se na následných realizací.